Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gerry-An Schets en haar opdrachtgevers. Er worden geen algemene voorwaarden aanvaard van derden behoudens schriftelijke instemming.

Samenstelling, honoraria en tarieven

Alle tarieven, toeslagen en te berekenen honoraria zijn gesteld exclusief het vastgestelde percentage omzetbelasting.

Boekingen

Gerry-An Schets is te boeken voor hele en halve dagen. De minimum boekingstijd is 2 uur. Hele dag boekingen worden berekend voor een aangesloten periode van 8 uur voor fotografie. Een 1/2 dag bestaat uit 4 uur. Voor commercials bestaan hele dagen uit 10 uur en 1/2 dagen uit 5 uur. Elk uur in de overschrijding van eerder overeengekomen boekingsperiode wordt beschouwd als overwerk, dit wordt volgens standaard uurtarief in rekening gebracht. Overuren voor commercials is standaard uurtarief plus 50%. Voor alle boekingen tussen 24.00 en 8.00 wordt 200% van het standaard tarief in rekening gebracht.

Voorbesprekingen

Voorafgaand aan de boekingen zal geen honorarium berekend worden in het geval dat deze bespreking niet langer dan 2 uur duurt.

Mooi weer boekingen

Indien de opdrachtgever bij zijn boekingen duidelijk heeft aangegeven dat deze alleen van kracht wordt op voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van een boeking is 50% van het standaard tarief verschuldigd, terwijl bij een derde annulering het gehele standaardtarief verschuldigd is.

Reistijd en reiskostenvergoeding

In het geval van vervoer per auto dient de opdrachtgever een vergoeding te betalen van € 0,28 per kilometer. Indien van toepassing worden eventuele taxi en parkeerkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Reiskosten voor eventuele buitenlandse opdrachten dienen door de opdrachtgever betaald te worden.

Annuleringen

Indien boekingen 48 uur voorafgaand aan de boekingsdag worden geannuleerd, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen de 24 uur wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering op de boekingsdag wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht. In geval van een boeking voor meerdere dagen is het annuleringstermijn even lang als de periode waarvoor is geboekt, indien binnen deze termijn wordt geannuleerd, wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

Vrij werk en testshoots

Indien Gerry-An Schets haar medewerking heeft verleend aan vrij werk of testshoots mag dit materiaal niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of publicatie zonder voorafgaand overleg met haar.